Michał 05.05.2004 18:45

Szczęść Boże,

Czy Stary Testament jest powiązany z Nowym Testamentem?

Odpowiedź:

Oczywiście. Nowy Testament jest jakby kropką nad i Starego. Jest wypełnieniem tego, co zapowiadano w Starym...

J.