gumis_16 04.05.2004 09:40

Czy diakon świecki bedzie nosił w Polsce sutanne, tak samo jak diakoni duchowni(ci przed przyjeciem swieceń kapłańskich), czy raczej bedzie sie ubieral normalnie, albo czy bedzie go można czymś odróżnić od pozostałcyh osób na ulicy??

Odpowiedź:

Rzecznik Episkopatu, ks. Józef Kloch stwierdził, że diakoni będą nosili strój duchowny: "Będzie nosił sutannę, a także ubierał się w albę i nosił stułę na boku, ubierał się w komżę czy dalmatykę (strój podobny do ornatu). Nie może występować na ambonie w podkoszulku, czy też koszuli. Diakon stały jest przedstawicielem Kościoła, który ma święcenia diakonatu i reprezentuje Kościół, a nie swoją osobę prywatną"

J.