03.05.2004 14:31

Gdzie była dusza Łazarza po jego śmierci przed wskrzeszeniem?

Odpowiedź:

Najprawdopodobniej w piekłach (nie piekle!) szeolu; przeżywała stan wspólny wszystkim zmarłym przed śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Bowiem dopiero On otworzył nam możliwośc osiągnięcia nieba...

J.