Paweł 02.05.2004 07:41

Dziękuję księdzu J. za odpowiedzi na moje pytania. Szczególnie za tę Koronkę.

A więc to, że Jezus Chrystus umarł w dzień przed Paschą, w Jerozolimie – pięć dni po tym jak witano go palmami to też był przypadek?

Odpowiedź:

Przypadek to splot nieznanych dla nas okoliczności. Jeśli pytający potrafi dostrzec w różnych przypadkach palec Bożej Opatrzności, to bardzo dobrze. Proszę jednak nie wymagać od odpowiadającego, by znał Boże zamysły i potrafił odpowiedzieć na pytania w rodzaju dlaczego Pan Jezus umarł w wieku 30 lat, a nie 25 lub 50 albo dlaczego przyszedł na świat akurat 2000 lat temu, a nie np 1921. Co innego, gdyby spytał dlaczego zginął podczas święta Paschy. Wtedy odpowiadający rozwinąłby wątek śmierci Jezusa jako Nowej Paschy...

J.

PS. Odpowiadający nie jest księdzem