timon 01.05.2004 16:18

Czy krzyz może być talizmanem?

Odpowiedź:

Kościół tak uczy (KKK 2117):
"Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim - nawet w celu zapewnienia mu zdrowia - są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. Jest również naganne noszenie amuletów . Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka.

Chrześcijanin nie powinien używać żadnych talizmanów (amuletów). Jest to bowiem wyraz braku zaufania do Bożej Opatrzności. To Bóg rządzi światem, to my sami mamy wpływ na nasze życie, a nie jakieś przedmioty. Jeśli ktoś w ten sposób posługuje się krzyżem (zabobonnie, podchodzi do niego w sposób magiczny), to jest to godne ubolewania. Krzyż jest dla nas tylko (i aż) znakiem; przypomnieniem Bożej Opatrzności, przypomnieniem Bożej miłości ku nam. Posługującemu się nim powinna towarzyszyć wiara i zaufanie do Boga, który w każdej sytuacji nami się opiekuje, a nie zabobone przeświadczenie że przedmiot może zapewnić nam pomyślność...

J.