24.04.2004 21:29

Zachowania seksualne dozwolone są tylko w małżeństwie. Ja uświadamiam sobie, że tak naprawdę to wogóle tego nie chcę i nie szukam takiej miłości. Czy mam więc złożyć ślub czystości konsekrowanej?

Odpowiedź:

Możesz zrobić co chcesz: złożyć śluby czystości w zakonie, pozostać niezamężna w świecie albo wyjść za mąż, jeśli któregoś dnia dojdziesz do wniosku, że tego chcesz... Nie możemy decydować za Ciebie. A pragnienia ludzi są zmienne.
Dodajmy tego, że niechęć do współżycia seksualnego trudno traktować jako oznakę powołania do zakonu. Raczej musiałabyś chcieć tam pójść musiałoby Cię pociągać takie życie i praca...

J.