Gość 11.09.2023 17:17

1. Czy Kościół Katolicki przewiduje jakąkolwiek karę za wszystkie działania wymienione w tym tekście?
https://www.ultramontes.pl/ekskomuniki.htm
A jeśli nie, to czy są wśród tych działań jakieś, które w ogóle nie są grzechami? Jeśli tak, to które?

2. Czy na bierzmowanie można wziąć imię błogosławionego pochodzącego tylko ze swojej diecezji czy z całego świata? A jak z imionami Sługów Bożych? A jeśli nie można brać ich imion, to dlaczego moja mama wzięła na bierzmowanie imię ówczesnej Służebnicy Bożej (teraz błogosławionej)? Od razu mówię, że ta błogosławiona, która była wtedy Służebnicą Bożą pochodzi z diecezji, w której moja mama mieszkała, gdy przygotowywała się do bierzmowania i w której przyjęła ten sakrament.

3. Czy ktoś, kto nieświadomie zaciągnął na siebie ekskomunikę, zaciąga też grzech ciężki, jeśli nie wiedział, że zaciąga na siebie zarówno ekskomunikę, jak i grzech ciężki
(chodzi mi o działanie w niewiedzy niezawinionej, np. Jest ktoś, kto wychował się w pogańskiej rodzinie, w której nauczono go, że zabijanie jest dobre. Potem ta osoba, mając skończone 16 lat, nie zmieniając swojego zdania o zabijaniu, przyjmuje chrzest w obrządku katolickim. Niedługo później, myśląc, że robi dobrze, zabija papieża)? A jak takie coś się ma w przypadku interdyktu? Sytuacja czysto teoretyczna, jednak jestem ciekaw odpowiedzi na moje pytanie.

4. Czy zabawa w biskupa (w rządzenie diecezją, dekanatami, parafiami i księżmi) jest grzechem ciężkim? A zabawa w prymasa (w rządzenie wszystkimi w kraju diecezjami, wszystkimi w kraju dekanatami, wszystkimi w kraju parafiami i wszystkimi w kraju księżmi) też jest grzechem ciężkim? Jeśli oba lub jedno z tych działań jest grzechem ciężkim, to czy zaciąga się za oba lub jedno z tych działań ekskomunikę mocą samego prawa lub interdykt mocą samego prawa?

5. Czy jeśli ktoś przejdzie z katolicyzmu na inną religię, ale wcześniej nie dokona apostazji, a w przypadku przejścia na inny odłam chrześcijaństwa zarówno nie dokona apostazji, jak i nie przyjmie w tej religii chrztu (słyszałem, że chrzest katolika w innej religii niż katolicyzm automatycznie zaciąga ekskomunikę), to i tak zaciąga na siebie ekskomunikę? W 1364 §1 KPK pisze "Odstępca od wiary, heretyk lub schizmatyk podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa". Problem w tym, że nie wiem, jak rozumieć sformułowanie "odstępca od wiary". Chodzi tu tylko o apostatów, czy wszystkich, którzy nawet bez apostazji ani chrztu w innej religii chrześcijańskiej przeszli na inną religię?

6. Słyszałem kiedyś, że gdy np. ktoś dokona określonej liczby aborcji, to zaciąga na siebie tyle samo ekskomunik. Czy to prawda? A jak ktoś popełni jakieś różne czyny związane z ekskomuniką, np. zabije papieża i znieważy Hostię, to też zaciąga na siebie tyle ekskomunik, ile popełnił grzechów z ekskomuniką związanych? A jak to wszystko się ma w przypadku interdyktu?

7. Czy grzech pierworodny jest ciężki?

8. Czy ktoś, kto jeszcze nie ma chrztu rzymskokatolickiego przyjmie Komunię w kościele rzymskokatolickim, to czy ta Komunia będzie świętokradcza, bo przyjął ją w stanie grzechu pierworodnego, który (tak podejrzewam) jest grzechem ciężkim?

9. Czy śmianie się z osób niepełnosprawnych, ale nie z ich choroby, ale tylko i wyłącznie z ich zmienionego chorobą wyglądu, zmienionej chorobą mowy lub ruchów spowodowanych ich chorobą jest grzechem ciężkim? A uśmiechnięcie lub zaśmianie się pod nosem z tego samego i tylko i wyłącznie tego, nie z niepełnosprawności tych osób też jest grzechem ciężkim?

10. Kiedyś spotkałem się ze stwierdzeniem, że świętokradcza Komunia Święta to ukrzyżowanie Jezusa. Czy odpowiadający wie, skąd mogło wziąć się takie stwierdzenie?

11. Czy te sławne "nowe grzechy", których listę niby wydała Penitencjaria Apostolska (nie wiem, czy odpowiadający o nich wie) to prawda? Czasem słyszę, że tak, a czasem słyszę, że to fake news.

12. Czy powiedzenie: "Bóg istnieje, ale my o tym nie wiemy, tylko w to wierzymy" da się jakoś uzasadnić? Pytam, bo moja babcia tak mówi.

13. Czy jest szansa, że człowiek, który umarł w stanie grzechu ciężkiego, pójdzie do Nieba, albo wcześniej do Czyśca, a potem do Nieba?

14. Czy za taką sytuację: Prowadzę auto, a obok siebie wiozę papieża. Gdy chcę sprawdzić, czy można już wjechać na drogę główną, ale nie mogę zauważyć, czy jadą samochody, ponieważ papież zasłania mi widok, i w związku z tym szturcham papieża, żeby się przesunął, to zaciągam ekskomunikę za przemoc fizyczną wobec papieża? (chodzi mi o sytuację, w której niby nie ma intencji zastosowania wobec papieża przemocy fizycznej, a jedynie jego, że tak powiem "przesunięcie"). A jak ta sama sytuacja ma się w przypadku biskupa? Czy za takie coś w przypadku biskupa zaciąga się interdykt?

15. Czy grzechy, które zaciągają automatyczny interdykt zarezerwowany biskupowi może odpuścić tylko biskup diecezjalny czy pomocniczy też?

16. A czy grzechy z poprzedniego pytania odpuścić może tylko biskup, czy papież też?

17. Co ma zrobić ktoś, kto popełni grzech związany z eskomuniką lub interdyktem, ma 15 lat rocznikowo 16, ale ksiądz podczas spowiedzi powiedział mu (ta osoba powiedziała przed wyznawaniem grzechów, że ma 15, ale rocznikowo 16 lat), że kary są od rocznikowo 16 lat i nie udzielił mu rozgrzeszenia? A jeśli już ta sprawa trafi do biskupa lub papieża, to jak jeden lub drugi na to zareaguje? Pytam, bo w podstawówce uczył mnie religii ksiądz, który zawsze mówił, że kary kościelne zaciąga się od rocznikowo 16 lat, a nie ich ukończenia. A może to prawda, że zaciąga się je od rocznikowo 16 lat?

18. Skąd wiadomo, że teksty biblijne są natchnione?

19. Jak wiadomo za publiczny ateizm (czyli jedną z form herezji) jest automatyczna ekskomunika. A za publiczny agnostycyzm też?

20. Czy zabawa (tylko i wyłącznie zabawa, bez brania tego na poważnie) w zakładanie własnej religii jest grzechem, a jeśli tak, to czy zaciąga się za to ekskomunikę?Przepraszam za dużo pytań, ale chciałbym, żeby odpowiadający na nie odpowiedział, ponieważ bardzo mnie ciekawi odpowiedź na nie. Z góry dziękuję za odpowiedzi.

Odpowiedź:

1. Na pewno nie jest to spis zgodny z obowiązującym od 40 lat Kodeksem Prawa Kanonicznego. Te możesz poznać zaglądając do tego dokumentu. Czyli np. TUTAJ. Księga VI, część II

2. Decyzja zależy zawsze od lokalnych obyczajów w tym względzie. Czyli w praktyce od proboszcza słuchającego wskazań biskupa i od przygotowującego do bierzmowania katechety.

3. Brak świadomości wyklucza grzech ciężki. Z definicji. Bo ten można popełnić tylko będąc świadomym działania i faktu, ze popełnia się wielkie zło. Albo gdy przynajmniej powinno się być tego drugiego świadomym. Ogólne zasady dotyczące tego, kto podlega karom kościelnym a kto nie - w tym kwestię świadomości popełniania przestępstw - znajdziesz TUTAJ

4. Zabawa w jakąś postać życia kościelnego  nie jest żadnym grzechem, o ile jest zabawą, a nie faktycznym uzurpowaniem sobie czyjejś władzy, podszywaniem się czy czymś podobnym. Oczywiście może tez być grzechem, gdy "zabawa" jest celowym szyderstwem z kogoś, ale to już inny temat...

5. "Apostata" to inaczej "odstępca od wiary". Czyli ten, kto wyrzeka się Jezusa Chrystusa. Heretyk w nomenklaturze prawnej - kto przyjmuje nauczanie niezgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego. W praktyce, np. przechodzi do jakieś wspólnoty protestanckiej. Byłby schizmatykiem, gdyby przeszedł np. do Kościoła prawosławnego albo do nestorian...

6. Ekskomunika to wykluczenie ze wspólnoty Kościoła. Można być wykluczonym drugi raz, jak się już zostały wykluczonym? Oczywiście jest jednak tak, że zdjęcie ekskomuniki w jednej sprawie nie powodowałoby automatycznie zdjęcie jej w innej. Gdyby hipotetycznie do czegoś takiego doszło, bo w praktyce wszystkie sprawy byłyby pewnie rozpatrywane łącznie...

7. Powoduje, że człowiek rodzi się bez łaski uświęcającej, więc jego skutek jest ten sam, co grzechu ciężkiego.

8. Sprostujmy: chrzest jest ważny zawsze, o ile zgodnie z zasadami obowiązującymi w Kościele katolickim (nie tylko rzymskokatolickim) został udzielony. Nie powinien oczywiście przystępować do komunii w Kościele katolickim ktoś, kto nie jest w pełni członkiem katolickiego Kościoła i np czeka jeszcze na oficjalne przyjęcie, związane z np uroczystym wyznaniem wiary...

9. Śmianie się z czyjegoś cierpienia jest grzechem w takim stopniu, w jakim jest złem - niszczącym nie tylko cierpiącego ale i tego, który z cierpienia się śmieje - oraz na ile było to działanie intencjonalne, chciane, świadome i dobrowolne.

10. Jezus umarł za nasze grzechy. Każdy więc nasz grzech przyczynił się więc do Jego śmierci..

11. Nie słyszałem. Z tego co się w tej chwili zorientowałem - a nie kojarzę, by chodziło o jakiś dokument penitencjarii - nie chodzi o grzechy nowe ale o wskazanie, że takie czy inne zachowanie wchodzi w zakres tego czy innego przykazania. Co każdy mający rozum powinien wiedzieć. Np. internetowy hejt. To chyba dość oczywiste, że skoro nie wolno człowieka niszczyć w normalnych relacjach, np, znęcają się nad nim w szkole, to nie wolno też tego robić w internecie... Podobnie  pornografią. To nic nowego. Zmieniły się tylko sposoby jej tworzenia i rozpowszechniania...

12. Hm. Da się. Ja na przykład też nie wiem, czy ktoś ma rozum czy nie, ale na podstawie jego działania, zachowania, mogę powiedzieć, że wierze, iż go ma. Podobnie jest z wiarą w Boga. Jest wiele argumentów przemawiających za Jego istnieniem. To nie jest irracjonalna wiara, ale wiara poparta argumentami. Czyli w jakiejś mierze tak że wiedza, wiara poparta rozeznaniem sprawy...

13. Nie wiem. Sprawy takie rozstrzyga Bóg, który najlepiej wie, czy ktoś zgrzeszył naprawdę ciężko czy też nie. Zna wszystkie uwarunkowania, także te dotyczące świadomości i dobrowolności. Nauka Kościoła głosi - i to nauczanie wskazuje na normę, nie jakiś wyjątek- że kto umiera w stanie grzechu ciężkiego trafia do piekła.

14. Proszę wybaczyć, nie odpowiem dziś na to pytanie. Odpowiem, jak zostaniesz kierowcą papieża.

15-16. Odpuszczać może je ten, kto ma władzę, także delegowaną, by je odpuszczać.

17. W prawie napisano (kanon). 1323 - Nie podlega żadnej karze, kto w chwili przekraczania ustawy lub nakazu: 1° nie ukończył jeszcze szesnastego roku życia. Kończy szesnasty rok życia kto go faktycznie kończy.

18. Bo tak uczy Kościół.Brzmi jak unikanie odpowiedzi, ale to jedyna poprawna na to pytanie odpowiedź. Jeśli chcesz szczegółowych wyjaśnień poszukaj odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jak kształtował się kanon Pisma Świętego.

19. Ateizm to nie herezja, ale odstępstwo od wiary. jak się zastanowić, to agnostycyzm też nim jest.

20. Patrz punkt 4.

J.

 

 

 

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg