Ralf 07.04.2004 14:35

Czy oglądanie pornografii jest grzechem dla osób dorosłych jeżeli nie dokonują one w wyniku tege samogwałtu? Czy to że osoba dorosła chce tylko pooglądać pornografię i nic więcej , bez rzadnego samogwałtu czy też rozbierania w myślach każdej pięknej kobiety czy to jest grzechem w dzisiejszych czasach, czy też nie ???

Odpowiedź:

O pornografii tak napisano w Katechizmie (2354):

"Pornografia polega na wyrwaniu aktów płciowych, rzeczywistych lub symulowanych, z intymności partnerów, aby w sposób zamierzony pokazywać je innym. Znieważa ona czystość, ponieważ stanowi wynaturzenie aktu małżeńskiego, wzajemnego intymnego daru małżonków. Narusza poważnie godność tych, którzy jej się oddają (aktorzy, sprzedawcy, publiczność), ponieważ jedni stają się dla drugich przedmiotem prymitywnej przyjemności i niedozwolonego zarobku. Przenosi ona ich wszystkich w świat iluzoryczny. Pornografia jest ciężką winą. Władze cywilne powinny zabronić wytwarzania i rozpowszechniania materiałów pornograficznych".

Kościół uczy więc, że zarówno tworzenie jak i korzystanie z pornografii jest grzechem cieżkim. Uzasadnienie znaleźć można choćby w takich słowach Jezusa:

"Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa" (Mt 5, 27-28).

Korzystanie z pornografii prawie zawsze wiązane jest z pożądliwym spojrzeniem. Prawie, gdyż może się zdarzyć, że ktoś z racji wykonywanej pracy jest zmuszony do zapoznania się z tego typu materiałem (prokurator czy sędzia). Jednak dobrowolne oglądanie tego typu materiałów na pewno jest grzechem ciężkim. Proszę zwrócić też uwagę, że także zgoda na nieczyste myśli jest grzechem. W sytuacji oglądania pornografii nie ma właściwie o czym mówić. A Pan Jezus zaraz po przytoczonych wyżej słowach powiedział:

"Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła" (Mt 5, 29-30).

Dodajmy jeszcze jedną rzecz: zło nie zależy od czasów. Zawsze jest takie samo...

J.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg