Adam 06.04.2004 15:10

Mam opory w oddawaniu czci Bogu poprzez kult przedmiotów. Czy zatem mogę odmówić np. przyjęcia peregrynującej po domach ikony bez narażania się na odstępstwo od Kościoła?

Odpowiedź:

Oczywiście możesz nie przyjąć do domu peregrynującej ikony i nie będzie to traktowane jako odstępstwo od wiary. Tyle że Kościół nie czci obrazów, ale tych, których one przedstawiają. Aby to zrozumieć trzeba uświadomić sobie, że czym innym jest znak, a czym innym to, na co znak wskazuje. Przecież przy znaku drogowym informującym o stacji benzynowej nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie próbował tankować benzyny. A przy znaku informującym o punkcie gastronomicznym nie będzie zamawiał obiadu. Tak samo chrześcijanie nie czczą obrazu jako takiego, ale tych, których one przedstawiają. Jeśli obraz jest namalowany przez artystę znającego teologię, wtedy często zawiera jeszcze wiele ważnych treści, o którym patrząc na obraz sobie przypominamy... Nie tylko słowo przekazuje treść...

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg