PP 05.04.2004 22:06

1. Czy istnieje święty lub błogosławiony o imieniu Przemysław? Bardzo proszę o źródła internetowe lub książkowe jeżeli coś o tym wiedzie.
2. Dlaczego Jezus we fragmencie Mt 15, 21-28 mówi, że został posłany tylko do zgubionych spośród Izraela? Jak to się ma do uniwersalizmu Ewangelii?

Odpowiedź:

1. Nie było świętego ani błogosławionego o tym imieniu...
2. Pan Jezus przyszedł wypełnić zapowiedzi proroków. Jego misja w pierwszym rzędzie była skierowna do Żydów, beneficjentów obietnic związanych ze Starym Przymierzem. Jednak naturalną konsekwencją zawarcia Nowego Przymierza (we krwi Chrystusa) było rozszerzenie dobroczynnego odziaływania Boga także na inne narody. Spełniły się w ten sposób obietnice Starego Testamentu, między innymi ta, dana niegdyś Abrahamowi (Rdz 12, 3b). "Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi". Także przed swoją zbawczą śmiercią Jezus ogarnia swoją dobrocią także pogan (Syrofenicjanka, Gerazeńczyk, setnik z Kafarnaum).
Szerzej problemem tym zajęli się już autorzy biblijni, np. św. Paweł w liście do Rzymian oraz aotor listu do Hebrajczyków...

J.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg