Michał 08.02.2004 20:09

1. mam mały problem a mianowicie od 2 – 3 lat obserwuję podczas Mszy św. jedną kobietę, która zawsze przystępuje do komunii a ponadto należy do jednej z grup parafialnych. Czasami próbuję wspomóc modlitwę „tej pani w czarnym płaszczu i w szarym kapelusiku, która stoi 2, 3 m ode mnie po prawej stronie”. Jak myślicie, czy Bóg wie kogo chcę wspomóc w modlitwie?? Bo gdybym znał imię i nazwisko tej pani, to mógłym Bogu sprecyzować o kogo mi chodzi, ale nie znam. A chciałbym tej pani jakoś pomóc.

2. Czy wiadomo ile było autorów Pisma św., i w jakim przedziale czasu Ono powstawało, czy Nowy Testament pisało 12 apostołów?

3. Gdzie były przechowywane te „zapiski” i w jakiej postaci (czy np. na kamiennych tablicach)?

3. czy były problemy z tłumaczeniem Pisma św. (w jakim języku było Ono napisane)?

4) Jak przekonać ludzi wrogo nastawionych do Kościoła, że WSZYSTKO co jest zapisane w Biblii (głównie chodzi mi o zmartwychwstanie Jezusa) jest na pewno, tzn. na 100 procent prawdą?

4. Czy kosmos ma koniec, czy rościąga się w nieskończoność? Jak myślicie, jaki był sens stworzenia innych planet, przecież tam nie żyją ludzie?

5) Czy możecie mi polecić stronę internetową gdzie opisana byłaby "struktura" Mszy św. Dlaczego mówimy te słowa a nie inne, od czego zależy że np. w modlitwie wiernych ksiądz wyśpiewuje nasze prośby, a czasem tylko wymawia, od czego zależy że w czasie udzielania Komuni św. śpiewa się różne pieśni itd. itp......

Odpowiedź:

1. Pan Bóg na pewno wie, o kogo chodzi. Piszący te słowa również czasami wspomaga nieznajomych taką modlitwą...

2. Pismo Święte powstawało przez długi czas. Przyjmuje się, że pierwsze teksty mogły powstać ok 1000 lat pne., a ostatnie nawet po 100 roku po Chrystusie. Nie sposób więc ustalić wszystkich autorów. Tym bardziej, że często byli oni anonimowi. Wszyscy jednak pisali pod natchnieniem Ducha Świętego.
Łatwiej byłoby ustalić to w samym Nowym Testamencie, ale i tu opinie uczonych są podzielone (np. kwestia autorstwa Listu do Hebrajczyków, czy wątpliwości, czy wszystkie listy przypisywane Pawłowi rzeczywiście wyszły spod jego ręki). Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że autorami Nowego Testamentu są Apostołowie i ich uczniowie (oczywiście piszący pod natchnieniem Ducha). Przecież nawet wśród Ewangelistów tylko Mateusz i Jan byli Apostołami...

3. Zasadniczo teksty biblijne są dla nas dostępne dzięki starym rękopisom spisanym na papirusie i pergaminie. Zapiski, które przyczyniły się do powstania dzisiejszego tekstu Starego Testamentu mogły być zrobione na bardzo różnym materiale, (gliniane tabliczki, czy rzeczywiście - w niewielki stopniu - kamienne tablice) ale na ten temat właściwie niewiele wiemy.
Pytanie o miejsce przechwywania jest o tyle trudne, że właściwie trudno o sensowną odpowiedź. Teksty biblijne były bowiem nie tyle przechowywane, co używane. Np. w czasach starotestamentalnych w świątyni, potem w synagogach, później także w klasztorach, domach bogatszych chrześcijan czy przy kościołach...

Najstarsze rękopisy boiblijne Starego Testamentu znaleziono w II połowie XX wieku w Qumran (w jaskiniach nad Morzem Martwym), natomiast najstarsze rękopisy Nowego Testamentu są dziś przechowywane w muzeach, ale trudno czasem prześledzić ich dokładny los...

3a. Wielkich kłopotów z tłumaczeniem Biblii nie było, gdyż zawsze znaleźć można było specjalistów od biblijnych języków, albo posłużyć się starszym, gotowym tłumaczeniem. Biblię spisano w językach hebrajskim, aramejskim i greckim.

4. Proszę wybaczyć, takiej pewności nie da się osiągnąć. Ostatecznie mamy do czynienia z wiarą, nie pewnością.

4a. Pytanie o to, co poza kosmosem nie bardzo ma sens. Z drugiej strony ostatnio donoszono, że wszechświat jednak jest trójwymiarowy... Nauka, człowiek, wielu rzeczy jeszcze nie wie...
Dlaczego Bóg stworzył inne planety, chociażn a nich nie ma ludzi? Być może po to, by pokazać nam, że potrafi być pomysłowy. Ostatecznie podobno każda z planet jest inna...

5. Zobacz pod adresem http://www.pascha.org.pl/msza/

J.