10.01.2004 22:44

W jaki sposób ksiąz proboszcz udziela dyspensy o kórej mówi się w pytaniu Krisa z dn 6 ?? Czy to jest dyspensa publicznie udzielana???

Odpowiedź:

Nie. Proboszcz po prostu mówi zainteresowanemu, że takiej dyspensy udziela...

J.