ewa 07.01.2004 18:05

jeżeli po spowidzi wypełni się zadaną pokutę ale nie dopełni się zadośćuczynienia z niedbalstwa i pójdzie się do następnej spowiedzi ponieważ umienie wyrzucało grzech iczłowiek chciał się pojednać z Bogiem - to czy te spowiedzi były świętokradzkie.Ewa

Odpowiedź:

W takim wypadku spowiedzi nie byłu świętokradzkie. Liczy się nasza chęć. Należy jednak przy tej drugiej spowiedzi powiedzieć o braku zadośćuczynienia za stare grzechy.
Zobacz też pod adresem:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/H/HX/pasyjne_sp_06.html

red.