jack 06.01.2004 21:20

Dlaczego w Księdze Rodzaju w opisie aktu stworzenia jest użyta kilka razy liczba mnoga:"uczyńmy..." I jeszcze jedno. Jakie znaczenie ma podawanie nieprawdopodobnie wielkij liczby lat przeżytych przez ludzi Starego Testamentu opisanych w Księdze Rodzaju

Odpowiedź:

stnieje więcej prób tłumaczenia użycia w tym miejscu przez autora natchnionego liczby mnogiej. Św. Tomasz a Akwinu dopatrywał się tu niejasno wyrażonej idei Trójcy Świętej. Pogląd ten jest jednak nie do przyjęcia, gdyż Trójca została objawiona dopiero w Nowym testamencie. Również nie do przyjęcia jest pogląd, według którego „uczyńmy” jest śladem dawnych wyobrażeń politeistycznych. Autor, stojąc mocno na gruncie monoteizmu nie pozwoliłby sobie na takie niedopatrzenie. Nie jest to najprawdopodobniej tzw. pluralis maiestaticus, którego używali np. papieże czy królowie. Ta forma językowa nie jest bowiem znana w języku hebrajskim.
Niektórzy przypuszczają, że Bóg zwraca się w ten sposób do niebieskiego dworu. Jednak i ten pogląd budzi zastrzeżenia, gdyż tekst ten (opis stworzenia świata, ale i teksty następne) nic o dworze Boga nie mówią. Najprawdopodobniej mamy więc tu do czynienia z tzw. pluralis deliberationis, czyli z formą stylistyczną, wyrażającą naradę z samym sobą, głębokim zastanowieniem się...

(Za J. St. Synowiec, Na początku, Warszawa 1987, s. 126-127).

J.