Marek_18 02.01.2004 13:33

Czy z faktu że w raju był obecny szatan (w postaci węża) można wnioskować że zło współistniało wraz z Bogiem od zawsze? czy Bóg "celowo" uformował je w postać węża (a nie rozproszył go)?
"gdzie" należy dopatrywać się początów zła? czy dalsze partie PŚ (po księdze rodzaju) mówią coś o tym jaka była sytuacja przed stworzeniem świata (tzn co było: Bóg; zło; materia ?)
czy PŚ / koścół mówi W JAKIM CELU Bóg stworzył człowieka ?

Odpowiedź:

1. Zło nie istniało od zawsze. Miało ono swój początek w buncie części stworzonych przez Boga aniołów... Więcej na ten temat przeczytasz w Katechizmie Kościoła Katolickiego 391-395. (Kliknij TUTAJ ).

2. Jedenaście pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju to biblijna prehistoria. Została opisana językiem odpowiednim do tego rodzaju przekazu. W tym wypadku mamy do czynienia z jakimś gatunkiem opowiadania mądrościowego. Nie należy zamieszczonych tam obrazów rozumieć dosłownie, ale wczytywać się w ich sens. Szatan niekoniecznie więc przybiera postać węża. Wiemy jednak, że to on stoi za nieposłuszeństwem pierwszych rodziców...

3. Odpowiedzi na pytanie o początki zła udzielono w punkcie pierwszym. Odpowiednie fragmenty Pisma znajdziesz w przytoczonym wyżej fragmencie katechizmu....

4. Odpowiedź na pytanie o sens tworzenia człowieka znajdziesz na stronie:
http://www.mateusz.pl/pow/020518.htm

J.