kazek 09.12.2003 20:25

Jak Edyta Stein pogodziła judaizm z chrześcijanizmem

Odpowiedź:

Edyta Stein została chrześcijanką. Wielu Żydów przyjmujących chrześcijaństwo uważa, że wcale nie wyparli się swojej dawnej wiary, a tylko uwierzyli zapowiedziom starotestamentalnych proroków...

J.