05.12.2003 20:20

Co oznacza we mszy: i z duchem twoim, hosanna na wysokości ?

Odpowiedź:

1. "I z duchem Twoim" znaczy tyle samo co "i z Tobą".
2. Hosanna to wyrażenie hebrajskie, składające się z dwóch słów, które znaczą "Zbaw, modlę/modlimy się", albo "ratuj proszę, pomóż, że" ale zarówno w języku greckim jak i polskim transliterowane jest jako jedno słowo. Źródło tego wyrażenia to Psam 118, 25: "O Panie, wybaw! O Panie, daj pomyślność!"

J.