Morad 05.12.2003 16:38

Ilu jest misjonarzy w Brazylii??

Odpowiedź:

Chodzi o misjonarzy z Polski czy o wszystkich?