aga 02.12.2003 22:05

mam pytanie kiedy obchodzimy dzień św. gotarda dziękuje

Odpowiedź:

Św. Gotarda wspomina się go pod datą 5 maja...

J.