28.11.2003 16:08

Jak kościół, który nie trwa w jedności z Papieżem może sprawować sakrament Eucharystii i Kapłaństwa? Czy taki dobrowolny rozłam nie odbiera mu takiej mocy? Gdyby znów nastąpił jakiś rozłam i ta grupa chciałaby zachować sakrament Eucharystii, to tak po prostu by mogła?

Odpowiedź:

O ważności sprawowanych sakramentów Eucharystii i kapłaństwa decyduje sukcesja apostolska, a nie trwanie w jedności...

J.