Anna Zahraj 23.11.2003 18:27

Dlaczego Górę Horeb nazywa sie także Góra Synaj?

Odpowiedź:

Najstarsze księgi Starego Testamentu powstały najprawdopodobniej jako połączenie i zredagowanie kilku tradycji. Nazwy "Horeb" używano w tradycji elohistycznej i deuteronomistycznej, a "Synaj" w jahistycznej i kapłańskiej...

J.