Duszyczka 22.11.2003 21:40

Po co mamy się spowiadać przed księdzem, czy nie wystarczyła
by tylko spowiedź przed Bogiem?

Odpowiedź:

Kościół katolicki uważa, że w taki sposób powinien realizować polecenie Jezus, aby grzechy odpuszczać i zatrzymywać (J 20, 22-23).
Można wymienić jeszcze kilka dodatkowych powodów, dla których spowiedź uszna wydaje się najodpowiedniejszą formą sprawowania sakramentu pokuty.

1. Grzech rani także Kościół. Dlatego ważne jest, by przebaczenie dokonało się przez Kościół.
2. Spowiednik pomaga penitentowi właściwie ocenić swoje postępowanie. Jedni oskarżają się za bardzo, inni z wszystkiego sami się rozgrzeszają. Kapłan pomaga spojrzeć na sprawę obiektywnie...
3. Spowiedź przed kapłanem jest wyrazem szczerości żalu. Bo kosztuje...

A przy okazji warto dodać, że gdzie nie ma spowiedzi usznej, tam często płaci się psychoanalitykom... Dodajmy też, że spowiedź "na ucho" jest także praktykowana w Kościele prawosławnym...

red.