katolik 21.11.2003 07:47

Skąd pochodzi nazwa "katolicy" i jaka jest jej geneza?

Odpowiedź:

Katolicki znaczy powszechny. W wyznanu wiary znajduje się stwierdzenie: "Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół"...
Możesz też zajrzeć TUTAJ i TUTAJ

Na temat powszechności Kościoła informacje znajdziesz w Katechizmie Kościoła Katolickiego 830-856

J.