Jan 20.11.2003 16:56

Gdzie można uzyskać informacje na temat cnót życia codziennego i psychologicznego odczytania cnót

Odpowiedź:

Nie bardzo wiemy o co pytającemu chodzi. Ostatecznie wszystkie cnoty są reprezentowane w codziennym życiu i mają odniesienie do życia codziennego...

Możesz zajrzeć choćby na stronę:
http://www.mateusz.pl/duchowosc/km-ntop/

Możesz też zajrzeć do Pisma Świętego, choćby Ga 5,22-23, 1Tym 6, 11, 2 P 1, 5nn

J.