17.11.2003 22:21

Czy zawsze w historii kościoła papież był uznawany za istotę nieomylną?

Odpowiedź:

Mówimy raczej o nieomylności papieża związanej ze sprawowaną przez Niego funkcją, a nie z jego osobistymi przymiotami. Owa nieomylność papieża w sprawach wiary i moralności (a nie w jakichkolwiek sprawach), jest elementem wiary w nieomylność całego Kościoła, w którym ciągle jest przecież obecny sam Chrystus i który wspierany jest przez Ducha Świętego. Dodajmy też, iż nauczanie papieża jest nieomylne tylko wtedy, gdy wyraźnie zostaje to przez niego stwierdzone. Nie dotyczy każdego jego nauczania...

Na zadane przez Ciebie pytanie odpowiedź znajdziesz pod adresem:
http://www.pijarzy.pl/historia-kosciola/?plik=11-prymat.html

J.