ANIA 16.11.2003 12:14

kim jest dla chrześcijanina Jezus Chrystus?

Odpowiedź:

Na pewno wiele można na ten temat napisać. Najważniejsze to chyba stwierdzenie, że dla chrześcijanina Jezus jest jedynym Zbawicielem człowieka, jedynym, przez którego możemy mieć życie wieczne...