Mark Weatherwax 13.11.2003 08:58

Czy w buddyźmie istnieje objawienie?? A jeżeli nie to co??

Odpowiedź:

Właściwie w buddyzmie nie ma objawienia w tym sensie, w jakim rozumieją je chrześcijanie czy muzułmanie. W buddyzmie jest raczej zrozumienie, wewnętrzne oświecenie, odkrycie prawdy o świecie... Więcej znajdziesz TUTAJ oraz
TUTAJ

J.