Ula 10.11.2003 12:16

czy posiadanie sumienia jest dowodem nieśmiertelności? Przecież jeśli nie mielibyśmy ponieść kary za grzechy, to nie mielibyśmy też wyrzutów sumienia, że zropbiliśmy coś złego.

Odpowiedź:

Jest w Twoim stwierdzeniu sporo racji. Na pewno zaś istnienie sumienia jest mocnym argumentem za istnieniem w człowieku pierwiastka duchowego. Gdybyśmy bowiem byli tylko istotami materialnymi, wtedy wydaje się mało prawdopodobne, by wykształciła się w nas moralność trochę jednak przecząca prawom natury, gdzie zazwyczaj promowany jest najsilniejszy. Wnioskowanie stąd, że musi w takim razie istnieć życie wieczne jest kolejnym krokiem, które – zdaniem piszącego te słowa – rzeczywiście jest konsekwencją przyjętego wcześniej założenia (o istnieniu w człowieku pierwiastka duchowego). Mamy chyba rację przypuszczając, że skoro umiera ciało, nie musi umierać niematerialna dusza... Oczywiście i do jednej i do drugiej sprawy nie przekonamy tych, którzy nie chcą wierzyć, że człowiek jest nie tylko z tego świata. Nie ma się jednak co dziwić. Czasem ludzie zaprzeczają prawdzie wbrew oczywistym faktom, cóż dopiero, gdy chodzi o rozumowanie...

J.