E. 07.11.2003 15:21

Czy sterylizacja i kastracja zwierząt jest przez Kościół zakazana czy dopuszczona?

Odpowiedź:

Takie działania wobec zwierząt są dopuszczone. Oczywiście gdy chodzi o względy związane z hodowlą, a nie dla zabawy...

J.