kazia 07.10.2003 11:16

co oznacza niesienie krzyża Jezusowego przez swoje życie

Odpowiedź:

Niesieniem krzyża Jezusowego bywa określane zgadzanie się zawsze z wolą Boga. Zwłaszcza wtedy, gdy jest to niewygodne. Chodzi zarówno o Jego wolę wyrażoną przez zrządzenia losu, jak i prawo moralne, które nam nadał. To przyjmowanie prześladowań i upokorzeń dla Chrystusa, to cierpliwe znoszenie przeciwności losu, chorób i cierpienia.
Dodajmy: jeśli tylko jest to możliwe, choroby powinniśmy leczyć. Podobnie niektórych przeciwności losu można uniknąć. Chodzi o pokorne przyjmowanie tych rzeczy, których uniknąć nie można albo których uniknięcie wiązałoby się z łamaniem Chrystusowych zasad postępowania...

J.