Ticha 06.10.2003 17:49

Czy ksiądz,siostra zakonna mogą posiadać konto w banku???

Odpowiedź:

Nic nie stoi na przeszkodzie, by ksiądz miał konto w banku. Siostry zakonne raczej ich nie mają, gdyż w zakonach zazwyczaj obowiązuje wspólnota majątkowa. Ale oczywiście klasztor takie konto może mieć. Konkretna siostra za zgodą przełożonych...

J.