Bercik 04.10.2003 11:03

Mam takie pytanie odnośnie apokryfów i ksiąg które są zawarte w kanonie. Zacznę od początku. Przykładowo Ewangelia wg. Św. Tomasza jest apokryfem, lecz jednak na początku mądrzy ludzi musieli stwierdzić, czy jest księgą natchnioną, bo nigdy nic nie wiadomo. No i jak Ci mądrzy ludzie stwierdzali czy to księga natchniona czy apokryf to kierowali się 10 kryteriami. Czy moglibyście mi pomóc i wymienić te 10 kryterii, którymi się kierowali.

Odpowiedź:

Piszący te słowa nie zetknął się w literaturze dotyczącej tego tematu z jakimiś dziesięcioma kryteriami kanoniczności. „Katolicki komentarz biblijny” wymienia trzy takie kryteria:
a) apostolskie pochodzenie pisma (rzeczywiste czy domniemane)
b) powaga Kościołów lokalnych, które dane pismo przechowały
c) zgodność z zasadami wiary (przekazywanymi przez Tradycję ustną).

W praktyce o kanoniczności decydowało często publiczne czytanie danej księgi w Kościele, a o odrzuceniu posługiwanie się nią przez heretyków, którzy na jej podstawie uzasadniali swoje tezy...

Wszystko to wskazuje, że Tradycja odegrała w kwestii tworzenia się kanonu niezwykle ważną rolę. Deprecjonowanie jej w dzisiejszych czasach musi w konsekwencji doprowadzić do podważenia słuszności istnienia takiego a nie innego kanonu ksiąg świętych..

J.