SiWi 03.10.2003 08:39

Sz.B. W wyniku konkordatu małżeństwo zawierane w kościele powoduje skutki cywilno prawne. Jak to wygląda w przypadku ślubu sakramentalnego, gdy jedno z przyszłych małżonków jest innego wyznania niż katolickie, ateistą itp. - wówczas ślubuje tylko jedna ze stron. Czy taki ślub pociąga skutki cywilno prawne?

Odpowiedź:

Tak naprawdę małżeństwo konkordatowe polega na tym, że w trakcie ceremonii kościelnej podpisuje się dokument o zawarciu małżeństwa także wobec prawa cywilnego. Oczywiście niezależnie od wyznania podpisują go obie strony i wobec prawa cywilnego są małżeństwem.

O małżeństwie konkkordatowym więcej przeczytać można pod adresami:
http://petrus.ns.net.pl/matrim1.htm
oraz
http://www.episkopat.pl/konkordatowa/malzenstwa.html


red.