Ewa 07.09.2003 22:12

Szczęœć Boże! Mam jedno pytanie: Kto to jest Animator.... mam wielkš nadzieje, że odpoiwiecie na to pytanie...Jest to dla mnie ważne...Proszę

Odpowiedź:

Animator to osoba ożywiająca jakieś środowisko, grupę czy pojedyczne spotkanie. Często nazywamy tak osoby odpowiedzialne za prowadzenie małej grupy...

J.