... 07.09.2003 10:22

czy grzechem ciężkim jest odrabianie lekcji w niedziele bądź święta?

Odpowiedź:

Nie.

J.