Rafał 06.09.2003 23:52

szukam tekstu programu AX-6-01/6 dla klas maturalnych. Jeśli ktoś gdzieś znajdzie będe wdzięczny

Odpowiedź:

Można go znaleŸć w podręczniku:
Chrzeœcijanin w œwiecie współczesnym, red. J. Szpet, Księgarnia œw. Wojciecha, Poznań.