DANIEL 04.09.2003 23:43

CZY LASKE DUCHA SW.OTRZYMUJA NIEKTORZY W "PREZENCIE" I WIEDZA JAK POSTEPOWAC A INNI MUSZA O TO USILNIE SIE MODLIC??

Odpowiedź:

Nie jesteśmy pewni, czy dobrze zrozumieliśmy pytanie. Pytającemu chodzi o łaskę rozeznania jak postępować? Jak wybierać między dobrem z a złem? A może o łaskę jasnego poznania swojego powołania? A może chodzi ogólnie o dary Ducha Świętego: dlaczego niektórzy otrzymują je bez proszenia, a inni dopiero po długich prośbach?
Proszę pamiętać, że wszelkie łaski zależą od tego, który je daje. W tym wypadku od Boga. Łaska nigdy się nam nie należy. Bóg obdarowując wie, co robi. Każdemu z nas daje to, co rzeczywiście jest mu potrzebne. Może prosząc o jakiś dar powinniśmy czasem pokornie dodać: "ale bądź wola Twoja"...


J.