KETI 12.08.2003 23:58

Czy mogę liczyć na informację na temat CHRZEŚCIJAŃSKIEGO RUCHU EWANGELIZACYJNEGO- / Ruch Nowego Życia / z siedzibą w Warszawie ul. Polnej Róży 1c . Chodzi mi głównie o to czy Kościół Katolicki współpracuje z owym ruchem - jestem głęboko zaniepokojona , sądzę , że zostałam oszukana przez koleżankę z roku , za namową której znalazłam się na organizowanym przez ten ruch obozie / w miejscowości - CHAŁUPY -nad morzem / . Na miejscu nie zastałam kapłanów ,o czym zapewniała mnie koleżanka , poczułam dziwny klimat , jakieś grupki , prowadzący , wielbienia pokątne ,chociaż na przeciw był kościół więc po jednym dniu pobytu opóściłam to miejsce . Nie do końca jestem pewna czy zrobiłam dobrze , czy może tylko oparłam się na moich negatywnych odczuciach , gdyż i oni i koleżanka twierdzą , że w ruchu / poniekąd ekumenicznym / większość stanowią KATOLICY . Proszę o poradę bo ten ruch bardzo prężnie rozwija się w moim mieście - Białymstoku , nawet ostatnio wynają salę na Politechnice Białostockiej w pobliżu akademików gdzie jest tylu młodych ludzi niekiedy bardzo zagubionych i potrzebujących wspólnoty a oni mogą próbować to wykorzystywać , mówiąc że są większością katolikó , bo przecież , nawet dzieci wiedzą , że '' ciału najbliższa koszula '' i w ten sposób wciągać do jakiegoś ''sekciarskiego ruchu ''. Przepraszam za objętość pytania , ale temat tego wymaga .

Odpowiedź:

Trudno powiedzieć, aby Kościół katolicki oficjalnie z tym ruchem współpracował. Tak już bywa, że chrześcijanie czasem dla wspólnej sprawy podejmują wspólne inicjatywy. Czerpią także ze swoich doświadczeń. Jednak doktryna tego ruchu jest raczej protestancka (nieuznawanie Tradycji). Chyba trzeba o tym jasno i wyraźnie mówić. Sama obecność w tym ruchu katolików niczego nie zmienia. Nie wiemy bowiem na ile znają oni naukę własnego Kościoła. A o ile nam wiadomo kapłani w tym ruchu nie uczestniczą.
Dość ciekawą dyskusję na ten temat znaleźć można na stronach Apologetyki.
polemiki/protestantyzm/ponaddenominacja/rnz2/index.php
Radzimy zajrzeć także do artykułów, których linki zamieszono na tejże stronie.
Piszący te słowa chciałby też zauważyć, że polska nazwa ruchu może być nieco myląca. Mamy w Polsce Ruch Światło_ Życie, nazywany też Oazą Nowego Życia. Przypadek?

J.