and 04.08.2003 22:52

Czy to prawda,że ważnie przyjete święcenia prezbiteratu lub episkopatu stanowią dla osób porzucających kapłaństwo przeszkodę dla późniejszego zawarcia związku małżeńskiego, od której to przeszkody może udzielić dyspensy jedynie Papież?

Odpowiedź:

Tak. Więcej znajdziesz TUTAJ i TUTAJ

J.