02.08.2003 15:15

Czy dobre uczynki popełnione mając na swym koncie grzech ciężki się "nie liczą"

Odpowiedź:

Gdy człowiek czyni coś dobrego w stanie grzechu ciężkiego (zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego), jego czyn nie jest traktowany jak zasługa przed Bogiem. Nie znaczy to jednak, że całkowicie "przepada". Gdy człowiek odzyskuje łaskę, wtedy również "odzyskuje" zasługi związane z czynionym dobrem.