Anita 02.08.2003 10:04

Przepraszam, ale zaszokowała mnie jedna z odpowiedzi, w której przeczytałam, że: "katolik nie jest zobowiązany do wiary nawet w uznane oficjalnie przez Kościół objawienia prywatne". Mam w związku z tym cztery pytania: 1) Skoro jakieś prywatne objawienia zostały uznane przez Kościół za prawdziwe, zatem pochodzą od Ducha Świętego i nie można ich lekceważyć, bo poprzez nie Bóg zwraca się do człowieka. Czy to nie jest logiczne? 2) Czy nie jest tak, że sam Jezus Chrystus zapowiedział niejako objawienia prywatne w słowach: "Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe" (J 16,12-13)? 3) Dlaczego niektórzy tak uparcie dążą do tego, by Boga, który jest żywy, koniecznie uczynić martwym i udowodnić, że dzisiaj nie przemawia do nas i nie należy go śłuchać? 4) Jeśli jakieś objawienia prywatne są uznane za prawdziwe, to czy nie jest tak, że nie słuchając ich człowiek także grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu?

Odpowiedź:

Kościół katolicki wierzy, że pełnia objawienia Bożego dokonała się w Jezusie Chrystusie. Nie będzie żadnego więcej objawienia. Dlatego Kościół nie nakazuje swoim wiernym wiary w objawienia prywatne, chociaż nie zabrania wierzyć w objawienia przez Kościół uznane. Uznawanie cytowanych słów Jezusa za zapowiedź jakichś dalszych objawień jest zgodnie z nauczaniem Kościoła nieuprawnioną nadinterpretacją. Te słowa Jezusa mówią, iż Duch Święty umożliwi nam zrozumienie tego, co Chrystus mówił w czasie swego nauczania na ziemi. Nie bardzo wiemy, co ma Pani na myśli w trzecim pytaniu. Kościół naucza, że Bóg przemawia w każdych czasach przez Pismo Święte i przez Kościół. Niewiara w prywatne objawienia zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego na pewno nie jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. To Kościół ma moc od Jezusa, aby decydować o tym, w co jego członkowie mają obowiązek wierzyć a w co nie.