henryk 01.08.2003 23:02

Kim był św. Sebald, którego czczą w Norymberdze?

Odpowiedź:

Prawdopodobnie żył na przełomie X i XI w. Po opuszczeniu Frankonii udał się na pielgrzymkę do Włoch, a później zatrzymał się w lesie nieopodal Norymbergi. O ile wiadomo był synem króla Danii; studiował w Paryżu i poślubił księżniczkę Franków. Jednak w noc poślubną zostawił żonę, by wybrać życie pustelnika. Mówią, że był przyjacielem Willibalda i Wunibalda, których ocalił przed śmiercią głodową. Jest patronem Norymbergi.

Wśród cudów uczynionych przez Sebalda wymienia się zamianę kostek lodu w rozpalone żarna, nawrócenie heretyka, który był zakopany w ziemi, uzdrowienie woźnicy oślepionego przez swego pana. Ten głosiciel wiary i eremita przedstawiany jest jako pielgrzym: w płaszczu i kapeluszu, z laską podróżną, różańcem i muszlą.