DD 01.08.2003 08:31

CZy spowiedź jest nieodzownie potrzebna do tego by Bóg przebaczył grzech (a co za tym idzie przystępować do komunii św.). CZy po wzbudzeniu żalu doskonałego również można przystępować do komunii

Odpowiedź:

Przystąpienie do sakramentu pokuty jest niezbędne, jeśli ma się na sumieniu grzechy ciężkie. Tu nie wystarczy tylko żal za grzechy, nawet doskonały (chyba, że przystąpienie do spowiedzi jest niemożliwe). Natomiast jeśli ktoś nie ma grzechów ciężkich może przystępować do Stołu Pańskiego bez konieczności uprzedniego przystępowania do spowiedzi.