Anna 10.07.2003 22:03

Czy mi się wydaje, czy obecnie obserwujemy pewnien kryzys kapłaństwa? Może wcześniej pewne rzeczy nie były tak upubliczniane, a może po prostu wspłcześnie trudniej jest dochować wierności powołaniu kapłańskiemu?

Odpowiedź:

Nie bardzo wiemy co pytający rozumie przez „takie rzeczy”. Odchodzenie od kapłaństwa? Afery wśród księży związane z seksem? Trudno nam się na ten temat wypowiadać, bo nie znamy statystyk sprzed lat. Zapewne część spraw dawniej nie była po prostu upubliczniana. Zgodnie zresztą ze - słusznym naszym zdaniem – założeniem, że o grzechach bliźnich powinno się mówić tylko tyle, ile rzeczywiście potrzeba. Można jednak przypuszczać, że przynajmniej do części spraw przyczynia się ogólne rozprzężenie w tych sprawach panujące w dzisiejszym społeczeństwie....

J.