Ja 07.06.2003 00:32

Czy masturbacja jest grzechem?
Czy miłość francuska w małżeństwie jest grzechem.

Odpowiedź:

1. Tak. jeśli jest świadoma i dobrowolna, to jest grzechem ciężkim. Zachęcamy do lektury tekstu o. Jacka Salija
Czy masturbacja jest w ogóle grzechem

2. Jak już wielokrotnie w tym dziale odpowiadaliśmy, w małżeństwie dozwolone jest wszystko (oczywiście za obopólną zgodą), byle stosunek w swoim przebiegu nie wykluczał możliwości poczęcia. Zachowania o które pytasz są więc dozwolone, o ile są tylko elementem stosunku, a nie jego zwieńczeniem

J.