Lucek 03.06.2003 15:58

Dlaczego peting lub masturbacja są zaliczane jako grzech przeciwko 6 przykazaniu, które brzmi nie cudzołóż. Przcież definicja cudzołóstwa jest jasno sformułowana. Cudzołóstwo występuje wtedy, gdy osoba lub osoby będące w związku małżeńskim nawiązują kontakty seksualne poza swoim związkiem.
A jakakolwiek nadinterpretacja 6 przykazania, które przecież pochodzi od Boga jest niczym nie poparta i nielogiczna.
Gdzie w Piśmie Świętym, które jest traktowane jako fundament naszej wiary występują słowa potępiające peting lub masturbację? Fragment o Onanie można wykluczyć, bo przecież dotyczy on stosunku przerywanego a nie onanizmu.

Odpowiedź:

Kościół uważa, że szóste przykazanie stoi na straży nie tylko godności małżeństwa, ale także czystości. Nie czyni tego oczywiście bezpodstawnie. Sam Pan Jezus w kazaniu na górze powiedział, że „każdy kto pożądliwie patrzy na kobietę już w sercu swoim dopuścił się cudzołóstwa” (Mt 5, 27-28. Uwewnętrznił więc szóste przykazanie. Nadto św. Paweł nieczystość wymienia w katalogu grzechów. Tak więc owo szersze rozumienie szóstego przykazania jest jak najbardziej słuszne. Przytoczmy tu tekst św. Pawła, gdyż jest bardzo interesujący:

Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.. Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim /cnotom/ nie ma Prawa.. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Ga 5,19-25

Jeśli pytający ma jeszcze wątpliwości to proponujemy by zauważył, że w piątym przykazaniu jest mowa o zabójstwie. Jeśliby ściśle je interpretować, to cała gama zachowań nie prowadzących do śmierci byłaby dozwolona: tortury, pobicia, znieważania, nie mówiąc już o takiej drobnostce jak oplucie.... Z kolei ósme przykazanie wprost mówi o oszczerstwie (fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu), a nie kłamstwie. A przecież np. wiadomo (choćby z Rdz 3), że rzucanie fałszywych podejrzeń jest też złem...

J.