Jacek 10.04.2003 20:01

Podobno właśnie rusza w Polsce kampania przeciw dyskryminacji homoseksualistów i ich związków. Jaki jest stosunek Kościoła do niej?

Odpowiedź:

Opinia Kościoła na temat homoseksualizmu jest znana od dawna. Powinni się nią zainteresować także ci, którzy często atakują Kościół wcale nie znając jego zdania na temat homoseksualizmu. W tym celu warto zapoznać się z dokumentem Kongregacji Nauki Wiary, Listem do biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych Homosexualitatis problema.
Można też zajrzeć do opracowania na ten temat znajdującego się na stronie:
http://www.katecheta.pl/2001/11/N_02.htm .

J.