laik 09.04.2003 21:00

Do pyt. z dn. 5.04 - strona Breviarium Fidei to VIII, 113.

Odpowiedź:

Punkt VII, 113 (na stronie 602) brzmi: "Dusze tych, którzy po przyjęciu chrztu nie splamili się w ogóle żadnym grzechem oraz dusze tych, którzy splamiwszy się grzechem zostali oczyszczeni w sposób wyżej podany, czy też pozostając w ciele, czy też po opuszczeniu go zostają natychmiast przyjęte do nieba i oglądają jasno samego Boga w Trójcy Jedynego- jakim jest - w zależności od różnych zasług, jedni doskonalej od drugich.
Jest to fragment "Dekretu dla Greków" Soboru Florenckiego. Dalej nie wiemy skąd pochodzi przytoczony w poprzednim pytaniu tekst...

J.