X 15.02.2021 09:53

W Dekrecie Episkopatu o apostazji w pkt 4. czytamy:

"(...)informuje o konsekwencjach prawnych złożonego oświadczenia woli o wystąpieniu z Kościoła, PRZEDE WSZYSTKIM  o zaciąganej karze ekskomuniki latae sententiae (kan. 1364 §1 KPK)..."

Chciałbym wiedzieć jakie są pozostałe - inne niż ekskomunika skutki prawne tego oświadczenia woli.

Odpowiedź:

Ot, to na przykład odmowa kościelnego pogrzebu, niemożność bycia chrzestnym.chrzestną i temu podobne... Wszystko co wynika z tego, że człowiek świadomie i dobrowolnie odszedł ze wspólnoty Kościoła.

J.