Gość 13.02.2021 12:00

Czy zabójstwo jest grzechem, który jest możliwe do rozgrzeszenia normalnie w konfesjonale? Czy konieczne są do tego jakieś inne możliwości?
Chodzi jednocześnie o przypadek w którym ktoś kogoś zabił na drodze w wyniku wypadku, albo jako zabójstwo dokonywane na wojnie lub nawet w stanie wojny, lub gdy czujemy zagrożenie naszego życia?
Dziękuję :)

Odpowiedź:

Zabójstwo nie pociąga za sobą automatycznej kary kościelnej. Może więc być rozgrzeszone w sakramencie pokuty przez każdego spowiednika.

J.